Supply Chain Management: Alles Wat Je Moet Weten

Wat is supply chain management precies?

Supply chain management is een veelgebruikte term in de logistieke en productie sector. Toch weet niet iedereen duidelijk wat supply chain management inhoudt. Weet jij dit nu ook niet precies, maar wil je dit wil graag beter begrijpen? Na het lezen van dit artikel weet jij weer wat meer over de betekenis van supply chain (management), wat het precies is en waarom het van belang is. Zo weet je precies wat je te wachten kan komen staan!

De betekenis van supply chain management

Supply chain management is een erg brede term die vele dingen omvat. Met de term wordt het ontwerp, de planning, de uitvoering, het beheer en bewaking van alle activiteiten gerelateerd aan goederen en diensten bedoeld. Dit is vanaf het verwerven van de grondstoffen tot aan een eventuele retourzending vanuit de consument. 

De supply chain is in het Nederlands de toeleveringsketen, dit is eigenlijk één groot netwerk van kanalen en verbindingen. In deze keten bevinden zich allerlei verschillende belanghebbenden. Zo bestaat dit netwerk uit producenten, grondstof verwerkers, transportbedrijven, leveranciers en retailers. Dit netwerk zorgt er samen voor dat de producten bij de klant terecht komen. Al deze belanghebbenden hebben ook een gezamenlijk doel. Dat gezamenlijk doel is het creëren van nettowaarde voor de consument op een kostenefficiënte manier. 

Bij supply chain management wordt ook rekening gehouden met de balans tussen vraag & aanbod en met de aanleg en het gebruik van een concurrerende infrastructuur. De vele ketens in het netwerk lopen allemaal door elkaar heen, maar zijn cruciaal voor het functioneren van de supply chain in zijn geheel. 

Net is dus al benoemd dat de supply chain van input tot eindproduct gaat, hier binnen wordt wel onderscheid gemaakt tussen de interne en de externe tak. We zullen het verschil hier tussen wat verder toelichten. 

De interne supply chain

De interne supply chain is een stuk beperkter dan de externe supply chain. Hij beperkt zich namelijk tot de eigen organisatie. Onderdelen die hieronder vallen zijn inkoop, opslag en productie. Vaak heeft de interne supply chain in grote mate invloed op het succes van het bedrijf. Wanneer de interne supply chain namelijk goed is ingericht, kunnen operationele processen soepel uitgevoerd worden. Hierdoor kan er een efficiënte workflow binnen de organisatie ontstaan. 

De externe supply chain

Met de externe supply chain worden de activiteiten bedoeld die buiten het bedrijf plaatsvinden. De samenwerkingen met andere ketenpartners dus. In de externe supply chain is het belangrijk om flexibel om te gaan met veranderingen die op allerlei gebieden kunnen gebeuren. Dit kunnen bijvoorbeeld marktomstandigheden, wensen vanuit de klant of andere omgevingsfactoren zijn. In de externe supply chain zijn innovatie en responsiviteit super belangrijk. Daarnaast wordt ook maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds belangrijker in dit stukje management. 

Waarom supply chain management?

Wanneer je aan de slag gaat met supply chain management wil je een optimale keten bewerkstelligen waarin alles met elkaar verbonden is. Doordat alles met elkaar verbonden is zorg je er voor dat realtime informatie-uitwisseling mogelijk is tussen alle ketens in de supply chain. De inzichten die uit deze realtime informatie-uitwisseling komen zijn erg waardevol voor organisaties. Als organisatie zorg je ervoor dat je een stuk beter kan inspelen op situaties door extra kennis en wendbaarheid. Hierdoor kun je sneller en flexibeler leveren en gaan de voorraadkosten hoogstwaarschijnlijk omlaag. Met supply chain management wordt het voor ondernemers een stuk eenvoudiger om duurzaam te ondernemen en blijft er meer ruimte over voor innovaties. 

Vareya helpt jouw webshop verder

Het is onze missie om klanttevredenheid te bieden door middel van onze op maat gemaakte fulfilment-oplossingen. Ben je benieuwd naar wat Vareya Fulfillment Center voor jouw webshop kan ondernemen.